چگونه شکست را بپذیریم؟ (۵ توصیه مفید برای درس گرفتن از شکست ها)

چگونه شکست را بپذیریم؟ هیچ کسی نمی خواهد در زندگی با شکست مواجه شود، هیچ کسی نمی خواهد ناامید شود و مورد سرزنش قرار بگیرد. اما اگر شکست ها نباشند، طبیعتا موفقیتی هم وجود نخواهد داشت همان طور که ادیسون برای اختراع لامپ نزدیک به هزار بار شکست خورد. شما نباید از شکست خوردن در هر زمینه ای هراس داشته باشید بلکه باید زاویه دیدتان را تغییر دهید. با پارس ناز همراه باشید.

شکست لازمه موفقیت

چگونه شکست را بپذیریم؟ (۵ توصیه مفید برای درس گرفتن از شکست ها)

شکست یعنی تجربه، یعنی پیشگیری از اشتباه مجدد، وینستون چرچیل کسی که جنگ جهانی دوم را رهبری کرد می گوید: شکست کشنده نیست و موفقیت هم پایان راه نیست. تمام داستان به شجاعت ما برای ادامه دادن بستگی دارد. به من بگویید کدام فرد موفقی تاکنون بودن شکست خوردن و سختی کشیدن به مرتبه بالایی رسیده است؟ به یاد داشته باشید: شکست لازمه موفقیت است.

شکست های تان را در آغوش بگیرید

چگونه شکست را بپذیریم؟ (۵ توصیه مفید برای درس گرفتن از شکست ها)

شکست های تان را در آغوش بگیرید، برای شکست های تان سوگواری کنید اما هیچ گاه خودتان را سرزنش نکنید. شکست لازمه رسیدن به بلوغ و موفقیت است. شکست های تان را بپذیرید و از آن فرار نکنید، به دنبال مقصر نگردید و فکر نکنید که این آخرین شکست شماست. به اشتباهی که منجر به شکست شده اعتراف کنید و از آن درس بگیرید.

نگذارید شکست ها، شکست تان بدهند

چگونه شکست را بپذیریم؟ (۵ توصیه مفید برای درس گرفتن از شکست ها)

اجازه ندهید اشتباهات تان منجر به شکست درونی تان شوند. در مقابل هر شکستی به گذشته خود نگاهی بیاندازید، به کارهایی که انجام داده اید. چند مورد موفقیت آمیز داشته اید؟ هر چقدر هم که کوچک بودند قدردان شان باشید و روی آنها تمرکز کنید تا در دام شکست های تان نیافتید. همیشه موفقیت های تان را یادداشت کنید و هرچند وقت یکبار آنها را مرور می کنید.

شکست ها یک راهنمای خوب برای ادامه راه هستند

چگونه شکست را بپذیریم؟ (۵ توصیه مفید برای درس گرفتن از شکست ها)

آلبرت انیشتین فیزیکدان مشهور آلمانی می گوید: آدمی که هرگز اشتباه نکرده یعنی دست به هیچ کار جدیدی نزده است. هرچقدر میزان شکست های شما بیشتر باشد یعنی راه های فرعی بی مقصد زندگی و حرفه تان را بهتر می شناسید. شما تجربه بیشتری دارید و به نقشه راه موفقیت تسلط بیشتری دارید، مهم این است که یک اشتباه را دوبار تکرار نکنید بلکه به دنبال نقاط ضعف آن بر برطرف کردن شان باشید.

کمال گرا نباشید، ماجراجو باشید

موفقیت های بزرگ بر پایه موفقیت های کوچک بوجود می آیند. اگر دست روی کارهای بزرگی بگذارید که توان انجام شان را ندارید حتما شکست می خورید، شما نباید این مسیر را پیش بگیرید زیرا که دائما با شکست رو به رو می شوید و در نهایت منزوی و افسرده خواهید شد. خودتان را در زمان و موقعیت حال ببینید و در حد توان تان، هر چه قدر هم که کم بود پیش بروید.

چگونه شکست را بپذیریم؟ (۵ توصیه مفید برای درس گرفتن از شکست ها)

ماجرا جو باشید و کارهای را انجام دهید که پتانسیل شان را در خود حس می کنید. ما برخی اوقات به قدری نگران رسیدن به هدف هستیم که مسیر اصلی را فراموش می کنیم! افکارتان را پرورش دهید زیرا که دنیای ما خیلی بزرگ است و شکست های ما خیلی کوچک!

برچسب ها :