هوش هیجانی چیست و چه کاربرد هایی دارد؟

متونِ علم مدیریت بر این باورند که رهبران و مدیران، با هوش های هیجانیِ بالاتر، توان بیشتری برای هدایتِ سازمانِ تحت کنترل شان دارند. یافته های جدید نشان می دهد کارکنانی که دارای وجدان کاری و حس وظیفه شناسی بالایی هستند، ولی فاقدِ هوش هیجانی و اجتماعی اند، در قیاس با کارکنان مشابهی که از هوش هیجانی بالایی برخوردارند، عملکرد ضعیف تری دارند.

هوش هیجانی,هوش هیجانی چیست,تاریخچه هوش هیجانی

هوش هیجانی چیست

تاریخچه هوش هیجانی و توجه به اهمیت آن

اگر منظورمان صرفاً توجه به نقش و اهمیت هیجان و احساسات در رفتار و تصمیم گیری باشد، باید بگوییم که هوش هیجانی چند هزار سال( حداقل در حد یونان باستان) قدمت دارد.

تعریف طبع چهارگانه برای انسان و بکار بردن مفاهیمی مانند خُلق، نمونه هایی از توجه به نقش هیجانات در رفتار و تصمیم انسان هستند.

طی یک قرن گذشته هم، در زمینه ی هیجانات و نمایش آنها در قالب زبان بدن و چهره و رفتار، و نیز جواب های هیجانی بدن انسان، مطالعه های گسترده ای انجام شده که چارلز داروین و پل اکمن از پیشتازان آن بوده اند.

نقش احساسات در تصمیم گیری هم، چیزی است که در تحقيقات گوناگون، من جمله کارهای دنیل کانمن و همکارانش، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

بدین ترتیب می توانیم بگوییم هوش هیجانی سعی برای تعریف یک چارچوب جدید طبق دانسته های گذشته است و نه خلق یک علم جدید.

“دانیل گلمن” در کتابش به نام “هوش هیجانی:به چه علت از IQ مهمتر است؟ ”، به پنج دسته بندی از هوش هیجانی اشاره می کند که در ادامه مورد اشاره قرار می گیرد:

هوش هیجانی,هوش هیجانی چیست,تاریخچه هوش هیجانی

دسته بندی هوش هیجانی

دسته بندی هوش هیجانی

خودآگاهی

چنانچه یک شخص دارای سطح سالم و مناسبی از خودآگاهی باشد، نسبت به نقاط ضعف و قوت خود و اینکه رفتارش چطور روی افراد دیگر تأثير خواهد گذاشت هم مسلط خواهد بود. یک فرد خودآگاه معمولاً بهتر از افراد دیگر میتواند از انتقادات سازنده چیزی یاد بگیرد.

خودتنظیمی

فردی که EQ بالایی دارد قادر است به شکلی بالغانه احساسات خویش را بروز دهد و در مواقع لزوم، خویشتن داری را تمرین کند. چنين شخصی به جای سرکوب احساسات خویش، آنها را به شکلی کنترل شده و محدود بروز می دهد.

انگيزه

افرادی که به لحاظ هیجانی باهوش شمرده میشوند ، خودانگیخته هستند. آنها به سادگی از طريق محرک هایی مانند پول یا مقام برانگیخته نمی شوند. این اشخاص به موقع بروز نومیدی عموما خوشبین و قابل انعطاف هستند و با یک بلندهمتی و جاه طلبی درونی، خویش را از مهلکه نومیدی خارج می کنند.

همدلی

انسانی که از خصوصیت هم دلی بهره مند است، صاحب احساس دلسوزی و درک طبیعت انسان هم هست، حواسی که به وی اجازه میدهند تا با انسان های ديگر به لحاظ احساسی ارتباط برقرار کند. توانایی هم دردی به فرد اجازه می دهد که خدمات خوبی به سایرین ارائه کند و نگرانی ها و دغدغه های آنها را جواب دهد.

ارتباطات انسانی

اشخاصی که هوش هیجانی بالایی دارند قادرند تا خيلي سریع با هم گروهی های خویش رابطه ای براساس توافق و اعتماد برقرار کنند. آنها همینطور از جنگ قدرت و زیرآب زنی پرهیز می کنند. آنها از کار کردن با دیگران لذت می برند و روابطشان با سایرین را بر پایه احترام پیش می برند.

هوش هیجانی,هوش هیجانی چیست,تاریخچه هوش هیجانی

هوش هیجانی را میتوان افزایش دهید

چگونه هوش هیجانی را میتوان افزایش داد

دکتر مایر و آقای باریسو هر دو معتقد هستند که هوش هیجانی را میتوان آموخت و تقویت کرد. جاستین باریسو به شبکه خبری ان بی سی می گوید:« ما بیشتر طبق عادت نسبت به موقعیت ها عکس العمل نشان می دهیم. پس نخستین قدم توجه کردن به احساساتمان در مواقع گوناگون و شناختن عادتها است. با گذر زمان و تمرین میتوان عادتها را تغيير داد و احساسات را مدیریت کرد. این همان تقویت هوش هیجانی است.»

خصوصیت های اشخاص با هوش هیجانی بالا

– کمال گرا نیستند.

– بین کار و زندگی اعتدال ایجاد می کنند.

– تغيير را می پذیرند.

– تمرکز دارند.

– دلسوز هستند.

– از توانایی ها و ضعف های خویش آگاهی دارند.

– دارای قدرت خودانگیزشی هستند.

– آن ها در گذشته نمی مانند.

برچسب ها :