شعر کودکانه درباره صرفه جویی

با شیر آب بازی نکن
نگاه تو مثل موش شدی

نازی شیطون و بلا
چه قدر تو بازی گوش شدی

خوبه از من یاد بگیری
ببین دارم گل می کشم

مداد زرد من کجاست
می خوام یه بلبل بکشم.

شعر کودکانه درباره صرفه جویی,شعر در مورد صرفه جویی برای کودکان,شعر درباره صرفه جویی آب

شعر کودکانه در مورد صرفه جویی آب

سارا خانم همیشه
به فکر دندوناشه

یه دختر صرفه جو
مثل مامان باباشه

اذون صبح پا میشه
مثل همیشه از خواب

روزی سه بار می زنه
مسواک با یه لیوان آب

فرشته ی مهربون
اونو صدا می کنه

از توی آسمون ها
برایش دعا می کنه

بهاره آی بهاره
روباه، در یک روز برفی

شعر کودکانه درباره صرفه جویی,شعر درباره صرفه جویی برای کودکان,شعر درباره صرفه جویی برق

شعر کودکانه درباره صرفه جویی برق

لبخند صبح
لبخند می زنی/ زیبا و روشنی
من عاشق توام/ ای صبح دیدنی!

دسترسی به پزشک متخصص درهر زمان ومکان

قصد آنلاین بازی کردنGTAبادوستاتو داری؟

تا می زنم کنار/ با دست، پرده را
از نور و روشنی/ پر می کنی مرا

هیچ احتیاج نیست/ دیگر به این چراغ
از برق چشم تو/ روشن شده اتاق»

برچسب ها :