راهنمای خرید لاستیک خودرو | چگونه لاستیک خوب بخریم؟ لاستیک خارجی یا ایرانی؟

دراین مقاله یک راهنمای خرید لاستیک ماشین خوب را در اختیار شـما قرار می دهیم، لاستیک خوب بـه اسانی پیدا می شود اما این‌کـه چـه لاستیکی متناسب با خودروی مـا اسـت کمی چالش برانگیز می شود.

 

بعد از هزاران کیلومتر رانندگی باید از لاستیک‌ هایي کـه حالا فرسوده شده‌اند دل بکنید. شاید برای شـما هم پیش آمده باشد کـه حین خرید با توجه بـه تنوع لاستیک‌ها در انتخاب یکی سر در گم بودید و نمی دانستید کـه چـه نوع لاستیکی باید بخرید.

 

راهنمای انتخاب تایر مناسب

راهنمای خرید لاستیک خودرو | چگونه لاستیک خوب بخریم؟ لاستیک خارجی یا ایرانی؟

چهار فصل

 

تایرهای مسافرتی

این نوع از لاستیک‌ها، لاستیک‌هاي اصلی چهار فصل شماست، این لاستیک‌ها دوام زیادی دارند و احساس اسانی را در حین رانندگی بشما تلقین می کنند. لاستیک‌هاي چهارفصل تورینگ و گرند تورینگ هندلینگ بهتری دارند و سروصدای کمتری تولید میکنند. هر لاستیک چهار فصل با علامت M+S مشخص میشود کـه این علامت از کلمه‌هاي گل و برف خلاصه‌شده اسـت.

راهنمای خرید لاستیک خودرو | چگونه لاستیک خوب بخریم؟ لاستیک خارجی یا ایرانی؟

تایرهای چهار فصل

 

تایرهای با عملکرد بالا

اگر بـه دنبال کشش بیشتر در هر نوع آب و هوایی هستید مدل‌هاي با عملکرد بالا نسبت بـه لاستیک‌هاي مسافرتی چهارفصل انتخاب بهتری هستند. ترکیبات ویژه ي لاستیک‌هاي با عملکرد بالا انعطاف‌پذیری لاستیک را در آب‌وهوای سرد حفظ میکند ودر سخت‌ترین شرایط لاستیک چسبنده باقی میماند.

راهنمای خرید لاستیک خودرو | چگونه لاستیک خوب بخریم؟ لاستیک خارجی یا ایرانی؟

تایرهای با عملکرد بالا

 

تایرهایی با عملکردی فوق‌ العاده

راهنمای خرید لاستیک خودرو | چگونه لاستیک خوب بخریم؟ لاستیک خارجی یا ایرانی؟

این لاستیک‌ها مثل لاستیک‌هاي با کارایی بالا هستند و تفاوت آنها دراین اسـت کـه برای سرعت‌هاي بالاتر طراحی‌شده‌اند. این لاستیک‌ها رطوبت را منتقل میکنند تا با کشش بهتر در شرایط برف و یخ عملکرد بهتری داشته باشند.

 

تایرهای مناسب تمام شرایط آب‌ و هوایی

بهترین لاستیک‌هاي چهارفصل این لاستیک‌ها هستند و بـه هر نوع لاستیک چهار فصل دیگر ترجیح داده می شوند چراکه با داشتن سمبل دانه برف و کوه صلاحیت خودرا در شرایط برف شدید نشان میدهند. اگر بـه دنبال کارایی بهتری در برف هستید تنها گزینه بهتر لاستیک‌هاي زمستانی اسـت.

راهنمای خرید لاستیک خودرو | چگونه لاستیک خوب بخریم؟ لاستیک خارجی یا ایرانی؟

در شرایط آب‌وهوای گرم این لاستیک‌ها الگویی مناسب دارند اما بی‌نقص نیستند و اگر شـما بـه دنبال دوام و سروصدای کمتر هستید این لاستیک‌ها برای شـما مناسب نیست.

 

تابستانی

تایرهای تورینگ و گرند تورینگ تابستانی بـه هیچ‌وجه مناسب رانندگی در شرایط برف و یخ نیست اما در شرایط جاده اي خشک هندلینگ بهتری ایجاد می کند و از لاستیک‌هاي تابستانی دیگر سروصدایی کمتر تولید می کند.

 

تایرهای با عملکرد بالا این لاستیک‌ها از لاستیک‌هاي تورینگ تابستانی مرسوم هندلینگ بهتری ایجاد می کنند و فرمان پذیرترند اما نسبت بـه دیگر لاستیک‌هاي این نوع زودتر فرسوده میشوند و میتوانند سخت‌تر و پرسروصداتر باشند و اسانی کمتری داشته باشند.

راهنمای خرید لاستیک خودرو | چگونه لاستیک خوب بخریم؟ لاستیک خارجی یا ایرانی؟

تایرهای تابستانی

 

تایرهای با عملکرد فوق‌ العاده

بهترین عملکرد را از بین هم‌رده‌هاي خود دارند ودر آب وهوای گرم، چسبندگی و فرمانپذیری فوق‌العاده‌اي دارند اما بـه‌شدت سخت و پر سروصدا هستند و زودتر از لاستیک‌هاي تابستانی دیگر فرسوده می شوند. ماشین‌هاي اسپرت طبق معمولً از این لاستیک‌ ها استفاده میکنند.

راهنمای خرید لاستیک خودرو | چگونه لاستیک خوب بخریم؟ لاستیک خارجی یا ایرانی؟

تایرهای با عملکرد فوق‌ العاده

 

تایرهای بدون میخ

این لاستیک‌ها، مرسوم‌ترین لاستیک‌هاي زمستانی هستند ودر جاده‌هاي لغزنده چسبندگی خودرا نشان میدهند. آج این تایرها الگوی خاصی دارد کـه باعث خرد شدن تکه‌هاي یخ و برف و ریختن لجن و برف آر لاستیک می شود کـه درنهایت با سطح بیشتری کـه در اختیار لاستیک قرار می دهد کشش بیشتری در آب‌وهوای سرد ایجاد میکند. این لاستیک‌ها در آب هوای گرم و مرطوب نسبت بـه دیگر لاستیک‌هاي زمستانی هندلینگ پایین‌تری دارد.

راهنمای خرید لاستیک خودرو | چگونه لاستیک خوب بخریم؟ لاستیک خارجی یا ایرانی؟

تایرهای زمستانی

 

تایرهای میخ دار

این نوع از لاستیک‌هاي زمستانی از ترکیب مشابه لاستیک‌هاي بدون میخ استفاده میکند اما این نوع می تواند با میخ‌هاي فلزی همراه باشد. استفاده از این نوع از لاستیک‌ها در بعضی از مناطق بخاطر تخریب جاده غیرقانونی اسـت. رانندگی با این لاستیک‌ها در شرایط تگرگ، یخ مرطوب، انجماد و زمستان شدید بسیار مطلوب اسـت.

راهنمای خرید لاستیک خودرو | چگونه لاستیک خوب بخریم؟ لاستیک خارجی یا ایرانی؟

تایرهای میخ دار

 

تایرهای با عملکرد بالا

این لاستیک‌هاي بدون میخ زمستانی در شرایط خشک و مرطوب نسبت بـه لاستیک‌هاي زمستانی معمولی هندلینگ بهتری دارد و برای بزرگراه‌هایي کـه با برف پوشیده شده و ثبات نهایت سرعت مهم اسـت طراحی‌شده اسـت. اگر برای شـما رانندگی با سرعت بیشتر نسبت بـه کشش در برف اولویت بیشتری دارد این تایرهای با عملکرد بالا مناسب خودروی شـما اسـت.

راهنمای خرید لاستیک خودرو | چگونه لاستیک خوب بخریم؟ لاستیک خارجی یا ایرانی؟

تایرهای زمستانی

 

تایر با قابلیت حرکت در حالت پنچر

این تایرها بعد از پنچر شدن قادرند مسافتی ۸۰ کیلومتری را طی کنند. طبق معمولً این تایرها از تایرهای معمولی گران‌تر و سخت‌تر هستند کـه سخت بودن آنها باعث می شود تا رانندگی با آنها حس اسانی کمتری داشته باشد و بهمین دلیل بین مشتریان محبوب نیستند. ضمن این‌کـه این تایرها زودتر از تایرهای معمولی فرسوده می شوند.

راهنمای خرید لاستیک خودرو | چگونه لاستیک خوب بخریم؟ لاستیک خارجی یا ایرانی؟

تایر با قابلیت حرکت در حالت پنچر

 

و در ادامه نیز: رعایت این نکات برای خرید لاستیک خودرو ضروری است

 

بهترین لاستیک برای ماشین مـن چـه خواهد بود؟ برای خرید لاستیک ماشین لازم اسـت تا نکاتی درنظر گرفته شود. لاستیک یک قطعه مصرفی از اجزای اتومبیل بوده و بسته بـه این‌کـه یک ماشین استفاده شخصی دارد یا عمومی، مدت کارکرد آن متفاوت خواهد بود. ممکن اسـت برای خرید لاستیک ماشین مدل مناسب را از فروشنده جویا شویم.

 

اما این امکان نیز وجوددارد کـه فروشنده براساس مدل‌هاي موجود در مغازه، محصولی را پیشنهاد دهد کـه از نظر مالی بیشتر برای وی منفعت داشته باشد. حتی ممکن اسـت لاستیک ماشینی رابه مـا بفروشد کـه تاریخ مصرف آن تمام شده و یا رو بـه پایان اسـت! البته تفاوت بین لاستیک بهتر و بدتر طبق معمول در قیمت آن مشخص می شود، اما بهتر اسـت همیشه از نوع لاستیک مناسب برای ماشین خود اطلاع داشته باشید.

 

لاستیک‌ها علاوه بر تنوع در برند، ویژگی‌هاي متفاوت دیگری نیز دارند. از جمله این ویژگی‌ها می توان بـه اندازه لاستیک، مقاومت در برابر سایش، مقاومت در برابر فشار و سایر موارد اشاره نمود. بعضی مولفه‌ها نیز بر روی لاستیک درج شده اسـت کـه هنگام خرید لاستیک اتومبیل نیز می توانید بـه این ویژگی‌ها توجه داشته داشت.

 

بهترین موقع برای تعویض لاستیک خوردو چه زمانی است؟

راهنمای خرید لاستیک خودرو | چگونه لاستیک خوب بخریم؟ لاستیک خارجی یا ایرانی؟

یکسری ویژگی‌هاي ظاهری بشما کمک می کند تا متوجه شوید چـه زمانی باید لاستیک خودروی خودرا تعویض کنید. پس توجه بـه این ویژگی‌ها بسیار مهم اسـت. اگر لاستیک خودروی شـما از نظر ظاهر مشکلاتی مانند قاچ خوردگی، پارگی، تورم در بعضی قسمت‌ها و چیزهایی از این دست را ندارد، پس بـه سه نکته دیگر درباره عمر لاستیک دقت نماید. اول آج لاستیک، دوم تاریخ مصرف لاستیک و سوم کارکرد اتومبیل.

 

آج لاستیک

زمانی کـه آج لاستیک بـه ۱.۶ میلی متر رسید، حتماً لازم اسـت تا لاستیک ماشین تعویض گردد. اما چگونه باید این مورد را تشخیص داد؟ سه راه برای تشخیص وجوددارد: اول این‌کـه برای اندازه‌گیری آج لاستیک، می توان از ابزار مخصوص اندازه گیری عمق آج استفاده کرد کـه البته اینکار احتمالا هزینه نیز دارد. راه بعدی کـه هزینه‌اي هم ندارد، استفاده از یک سکه باریک اسـت. بعنوان مثال میتوان از یک سکه ۱۰۰ تومانی استفاده کرد. =

 

قطر یک سکه ۱۰۰ تومانی، ۲۳ میلی متر اسـت. پس ۱.۶ میلی متر تقریباً بـه اندازه نقطه‌اي از محیط دایره سکه در زیر سال تولید، تا تقریباً زیر عبارت ریال اسـت. برای اینکار سکه را از قسمت سال تولید، داخل شیار آج لاستیک قرار می دهیم. اگر عبارت ریال، مشخص بود، یعنی لازم اسـت تا بـه فکر یک لاستیک جدید باشید. در غیراینصورت اگر شماره سال تولید سکه، قابل دیدن بود، یعنی وضعیت اضطراری اسـت و رانندگی با این لاستیک خطرناک اسـت.

 

راه بدون هزینه بعدی توجه بـه شاخص ساییدگی آج لاستیک اسـت. علامت مثلثی شکلی روی شانه لاستیک وجوددارد، کـه این علامت نشان دهنده محل یک برآمدگی در عرض لاستیک اسـت. این برآمدگی، شاخص ساییدگی آج لاستیک نام دارد. این قسمت وقتی لاستیک تمیز اسـت، قابل تشخیص اسـت. اگر سایش آج‌هاي لاستیک، بـه اندازه‌اي باشد کـه ارتفاع آنها با این شاخص یکسان بود، یعنی لاستیک ماشین باید تعویض شود.

 

تاریخ مصرف لاستیک ماشین

مورد بعدی کـه باید برای خرید لاستیک اتومبیل بـه آن دقت داشت، تاریخ مصرف لاستیک اسـت. عمر مفید لاستیک البته بسته بـه برند و کیفیت آن، بین ۵ تا ۷ سال اسـت.

 

میزان کارکرد ماشین

مورد بعدی مربوط بـه میزان کارکرد اتومبیل اسـت. در شرایط معمولی، حداکثر میزان کارکرد یک لاستیک حدود ۸۰ هزار کیلومتر اسـت. بـه عقیده کارشناسان در صورتی کـه آج لاستیک هنوز باقی باشد، اما از تاریخ مصرف آن گذشته باشد یا کارکرد آن بیش از مقدار استاندارد باشد، بازهم لازم اسـت تا لاستیک ماشین تعویض گردد. در غیر این صورت، امکان ترکیدن لاستیک در سرعت‌ هاي بالا و یا در هنگام ترمزهای ناگهانی وجوددارد کـه بسیار نیز خطرناک اسـت.

 

چگونه لاستیکی مناسب برای خودرو انتخاب کنیم؟

بعد از این‌کـه مطمئن شدید، خرید لاستیک اتومبیل برای شـما ضروری اسـت، نخستین کاری کـه باید انجام دهید، مراجعه بـه کاتالوگ ماشین اسـت. در کاتالوگ هر خودرویی، مشخصات لاستیک استاندارد برای آن ماشین اعلام شده اسـت. ویژگی‌هاي کیفی لاستیکی کـه برای خودروی خود انتخاب می کنید، نباید از مواردی کـه در کاتالوگ نوشته شده اسـت پایینتر باشد.

راهنمای خرید لاستیک خودرو | چگونه لاستیک خوب بخریم؟ لاستیک خارجی یا ایرانی؟

خرید لاستیک ماشین

 

نشانگری برای اندازه لاستیک ، نوع و اندازه رینگ

عباراتی کـه در عکس مشاده می شود، روی همه ی لاستیک‌ها وجوددارد. عبارتی شامل رقم و ممیز.بـه گزارش پارس ناز نخستین شماره این عبارت از سمت چپ، یک شماره سه رقمی اسـت، این شماره پهنای لاستیک رابه میلی متر نشان میدهد. در این جا منظور از پهنای لاستیک ماشین، بخشی اسـت کـه آج لاستیک روی آن قرار دارد. پهنای لاستیک در تصویر مشخص شده، ۲۱۵ میلی متر اسـت. بعد از این شماره سه رقمی، یک ممیز و بعد ازآن هم یک شماره دو رقمی نوشته شده اسـت.

 

این شماره نشان ‌دهنده فاق لاستیک نسبت بـه پهنای آن اسـت. فاق لاستیک نیز منظور همان حد فاصل محیط دایره رینگ تا محیط دایره لاستیک اتومبیل اسـت. مثلاً شماره ۶۰ کـه در تصویر مشاهده می شود، بیانگر فاق لاستیک اسـت بـه اندازه ۶۰ درصد پهنای آن، یعنی درحدود ۱۲۹ میلی متر اسـت. بعد از شماره مربوط بـه اندازه فاق، حرف R نوشته شده اسـت. معنای این حرف رادیال بودن تایر اسـت. باید گفت کـه امروزه اکثر تایرهای موجود در بازار رادیال هستند.

 

اما شاید بپرسید کـه رادیال چیست؟ رادیال در واقع فناوری ساخت تایر اسـت یعنی در ساخت آن از رشته سیم‌هاي فولادی استفاده شده اسـت. بعد از حرف R، یک شماره دو رقمی قرار میگیرد کـه در این جا ۱۶ اسـت. این شماره نشان ‌دهنده ابعاد رینگ اتومبیل بر حسب اینچ اسـت. کـه البته هر اینچ نیز حدود ۲.۵ سانتی متر اسـت.

 

ابعاد رینگ در خودروها متفاوت اسـت و متناسب با آن، لاستیک با پهنا و اندازه فاق متفاوت وجوددارد. تعدادی از افراد معتقدند کـه لاستیک‌هاي پهن زیباتر هستند، اما مزایا و معایبی نیز دارند. از مزیت لاستیک هاي پهن می توان بـه افزایش چسبندگی لاستیک بـه جاده، در شرایطی کـه جاده خشک اسـت، اشاره نمود. هم چنین باید گفت کـه مسافت ترمزگیری نیز کاهش می‌یاد، اما معایب این مدل لاستیک‌ها، کاهش بیش از حد اصطکاک لاستیک با جاده در شرایط جاده خیس اسـت.

 

از جمله معایب استفاده از لاستیک پهن میتوان بـه موارد زیر اشاره کرد:

 

= افزایش فشار بـه پیشرانه اتومبیل ودر نتیجه افزایش مصرف سوخت

= کاهش شتاب ماشین

= هزینه‌هاي بالا برای خرید این نوع لاستیک‌

 

لاستیک‌هایي با فاق کوتاه، باعث نظارت و فرمان پذیری بهتر ماشین می شوند. این لاستیک‌ها اگر بـه صورت علمی، مهندسی شده و استاندارد روی ماشین نصب شوند، باعث التیام عملکرد ماشین میشوند. اما عدم نصب صحیح و استاندارد این لاستیک‌ها بر روی ماشین، باعث کوبش بیشتر، استهلاک بیشتر سیستم تعلیق ماشین و شاسی ماشین خواهد شد. البته باید گفت کـه با توجه بـه وضعیت راه‌هاي داخلی، استفاده از این لاستیک‌ها باعث هزینه تراشی برای صاحب اتومبیل می شود.

 

بررسی تاریخ تولید در زمان خرید لاستیک خودرو

برای خرید لاستیک اتومبیل و تعویض آن، یکی از نکاتی کـه باید بـه آن توجه داشت، تاریخ تولید لاستیک اسـت. اما این تاریخ تولید کجا نوشته شده اسـت و چگونه متوجه آن شویم؟ در ابتدا باید بگوییم کـه تمام تایرها دارای تاریخ تولید هستند و این تاریخ روی تایر درج شده اسـت.

 

تاریخ تولید لاستیک‌ها طبق معمول بـه صورت میلادی درج می شود. تاریخ تولید لاستیک بـه صورت چهار رقمی نوشته می شود کـه دو رقم اول از سمت راست نشان ‌دهنده سال و دو رقم دوم از سمت راست بیانگر هفته تولید لاستیک اتومبیل اسـت. این اطلاعات دریک کادر بسته، روی یک سمت از دیواره لاستیک حک می شوند. بعضی از تایرسازان، کد DOT راکه مربوط بـه کد سری تولید اسـت نیز قبل از تاریخ تولید لاستیک بر روی آن حک می کنند.

 

در بعضی شرایط ممکن اسـت این کد دارای شماره هم باشد کـه باعث اشتباه خواندن خواندن تاریخ تولید می شود. پس دراین شرایط، بهترین کار خواندن تاریخ از سمت راست اسـت. در عکس زیر نمونه‌اي از تاریخ درج شده بر روی لاستیک مشاهده می شود.

راهنمای خرید لاستیک خودرو | چگونه لاستیک خوب بخریم؟ لاستیک خارجی یا ایرانی؟

خرید لاستیک اتومبیل در ایران

 

شاخص‌ هاي مربوط بـه حداکثر بار، سرعت و فشار

بر روی لاستیک و طبق معمول با فاصله کمی از عبارت اندازه لاستیک، یک شماره دو رقمی همراه با یک حرف انگلیسی درج میشود. این شماره نشان می دهد کـه یک لاستیک حداکثر چـه میزان باری را می تواند تحمل نماید. بعنوان مثال، شماره ۸۴ نشان میدهد کـه یک لاستیک توان تحمل بار تا ۵۰۰ کیلو گرم را دارد. هم چنین ۹۰ بیانگر تحمل ۶۰۰ و شماره ۹۶ بیانگر تحمل ۷۰۰ کیلو گرم بار اسـت.

 

درکنار شاخص حداکثر بار، شماره دیگری نیز درج می شود کـه نشان‌ دهنده حداکثر سرعتی اسـت کـه لاستیک توان رفتن با آنرا دارد.بـه گزارش پارس ناز بعنوان مثال حرف P بیانگر حداکثر ۱۵۰ کیلومتر بر ساعت، Q 160 ،R 170 ،S 180 ،T 190 ،U 200 ،H 210 و حرف V نشانگر ظرفیت سرعت تایر برای حداکثر سرعت ۲۴۰ کیلومتر بر ساعت اسـت. سازنده تایر میزان باد بهینه تایر را نیز درج می کند کـه در زمان خرید لاستیک ماشین بهتر اسـت بـه آن هم توجه داشته باشیم.

 

این شماره پس از عبارتMax Inflation Pressure بر روی دیواره تایر درج می شود. باید درنظر داشت کـه نقش باد در عملکرد تایر بسیار حساس و تعیین‌کننده اسـت. اگر باد تایر از میزان استاندارد آن کمتر باشد، سرعت استهلاک تایر بـه شدت افزایش می یابد و اگر باد لاستیک بیش از حد مجاز باشد، مشکلات متعدد دیگری رابه همراه خواهد داشت و بر عمر و ایمنی تایر، تاثیر گذار خواهد بود.

 

میزان باد تایر تا جایی اهمیت دارد کـه کارشناسان معتقدند ۵۰ درصد نگه‌داری از لاستیک اتومبیل بـه تنظیم باد آن مربوط می شود. لازم اسـت تا در شرایط معمولی هردو، سه هفته یک‌بار و بـه ویژه پیش از مسافرت، باد لاستیک تنظیم و بازرسی گردد.

 

بررسی شاخص‌ هاي سایش، چسبندگی و مقاومت حرارتی تایر

سه شاخص دیگر نیز طبق معمول روی لاستیک درج میشود. عبارت Treadwear، کیفیت مقاومت لاستیک در برابر سایش را بیان می کند. مقدار این شاخص بـه صورت استاندارد ۱۰۰ اسـت و درج ارقام بالاتر مقابل این عبارت، نشان دهنده کیفیت بالاتر لاستیک اسـت. شماره نوشته شده در مقابل عبارت Traction ، میزان چسبندگی تایر بـه زمین یا همان چنگ زنی بـه زمین را مشخص می کند.

 

این عامل نقش مهمی در پایداری اتومبیل در شرایط مختلف دارد. میزان این شاخص با AA ،A ،B و یا C مشخص می شود کـه AA یعنی بالاترین درجه و C یعنی پایین‌ترین درجه. میزان تحمل تایر، در مقابل دمای جاده، مخصوصا در مناطق گرمسیر بسیار مهم اسـت، زیرا حرکت خود تایر روی جاده نیز، باعث گرم شدن لاستیک میشود. این شاخص با سه درجه A، B و یا C مشخص میشود. A بالاترین و C پایین ترین درجه مقاومت لاستیک در برابر حرارت را نشان میدهد.

 

مقایسه لاستیک ایرانی با لاستیک خارجی

لاستیک اتومبیل همانند کفش انسان و حتی بیشتر برای سلامت رانندگی اهمیت دارد و باوجود برندهای مختلف تعداد زیادی از افراد در زمان انتخاب لاستیک برای خودروشان گمراه می شوند. موضوعی کـه در انتخاب لاستیک مناسب بسیار مهم و حائز اهمیت اسـت سلامت و کیفیت تایرها می‌باشد و تعداد زیادی از کارشناسان فنی ماشین لاستیک را بعنوان یکی از اصلی ترین قطعات اتومبیل تلقی می کنند زیرا بطور مستقیم باکیفیت رانندگی مرتبط می باشد.

 

همانگونه کـه می‌دانید با پیشرفت فناوری و تکنولوژی تنها ۵ درصد از وزن اتومبیل بر لاستیک ها وارد می شود و بیشتر وزن یک وسیله ي نقلیه را باد لاستیک ها تحمل می‌نماید و بر هر دلیلی اگر این توازن بـه هم بریزد قطعا کیفیت رانندگی ودر نهایت سلامت سرنشینان اتومبیل بـه خطر خواهد افتاد.

راهنمای خرید لاستیک خودرو | چگونه لاستیک خوب بخریم؟ لاستیک خارجی یا ایرانی؟

لاستیک ایرانی یا خارجی؟

یکی از سوال هاي مهمی کـه ذهن رانندگان را در زمان خرید لاستیک بخود درگیر می کند بحث ایرانی و خارجی بودن لاستیک ها می‌باشد کـه گروهی از انها این موضوع را تنها با بودجه ي خود بررسی کرده و تصمیم بـه خرید آن می نمایند.

 

کارشناسان فنی ماشین با بررسی فاکتورهای تایید سلامت لاستیک اعتقاد دارند کـه لاستیک هاي تولید داخل هیچ تفاوتی با لاستیک هاي خارجی از نظر استانداردهای بین المللی ندارند و حتی در بعضی از موارد لاستیک هاي داخلی از نظر نزدیک بودن بـه زمان تولید و تازگی لاستیک کیفیت بالاتری نسب بـه انواع لاستیک هاي خارجی دارند.

 

موضوع تازه بودن لاستیک از لحاظ استانداردهای بین المللی بسیار حائز اهمیت اسـت و بـه گفته ي کارشناسان لاستیکتولید شده در بهترین شرایط حداکثر سه سال تاریخ مصرف دارند ودر صورتی کـه تاریخ مصرف انها بگذرد برای استفاده مناسب نیستند.

 

این موضوع در حالی اسـت کـه تعداد زیادی از رانندگان در زمان خرید لاستیک هرگز بـه آن توجهی نکرده در حالیکه اگر سه سال از تاریخ یک لاستیک بگذرد دیگر قابل اعتماد نبوده و حتی ممکن اسـت خطرساز باشد. حتماً در انتخاب لاستیک خودروی خود دقت لازم را داشته باشید.

 

برچسب ها :