دانشمندان میکروب‌های ۱۰۰ میلیون ساله را احیا کردند

به گزارش تسنیم، دانشمندان توانستند میکروبهایی را که قدمتی در حدود ۱۰۰ میلیون سال دارند به زمان دایناسورها بازمی‌گردند، احیا کنند.

این میکروبها در زیر سطح اقیانوس وجود داشتند و زمانی که از زیر سطح اقیانوس آرام نمونه‌برداری می‌شد این میکروبها کشف شدند.

زمان کشف این میکروبها به ۱۰ سال قبل بازمی‌گردد که وقتی از خاک زیر اقیانوس آرام در موقعیت جغرافیایی بین آمریکای جنوبی و استرالیا نمونه برداری می شد دانشمندان با آن مواجه شدند.

بیش از ۹۹ درصد میکروبهای کشف شده در این نمونه مربوط به ۱۰۰ میلیون سال قبل است که به دلیل فقدان مواد غذایی رشد بسیار آهسته ای داشته اند.

برچسب ها :