اسم دختر مذهبی و قرآنی با معنی
اسم معنی
۱ ادنا از واژه های قرآنی؛ کمترین، جزئی‌ترین؛ پایین‌تر
۲ اسراء اسم یکی از سوره های قرآن، به معنی معراج پیامبر
۳ اسنا بانوی بزرگوار و بلندمرتبه
۴ اصیلا بانوی با اصالت
۵ اعظم فاضلتر، برتر از دیگران در علم و هنر و اخلاق و مانند آنها
۶ اکرم بزرگوار، گرامی
۷ الهام به دل افکندن، در دل انداختن
۸ الهه رب‌النوع؛ پرستش کردن؛ ماه نو؛ آفتاب؛ بتان
۹ ام‌البنین مادر پسران، لقب فاطمه‌ی کلابیه دومین همسر امیرالمؤمنین علی(ع) و مادر حضرت عباس(ع)
۱۰ امینا مورد اعتماد، امین
۱۱ آلا نعمتها، نیکی ها، از اسامی قرآنی
۱۲ آنسه انس گیرنده، مانوس، خو گیرنده، همنشین نیکو
۱۳ آیه نشانه، نشانه خدا
۱۴ بشری بشارت، مژده، از القاب قرآن (بشارت برای مومنین)
۱۵ تالیا تلاوت کننده قرآن
۱۶ تامارا درخت خرما؛ نام عروس یهودا چهارمین پسر حضرت یعقوب(ع)
۱۷ تسنیم رودی در بهشت (سوره مطففین)
۱۸ تکتم نام چاه زمزم، نام مادر امام رضا ،بانوی رازدار و رازنگهدار
۱۹ ثنا حمد، شکر، سپاس
۲۰ حدیث سخنی که از پیامبر اسلام(ص) یا بزرگان دین نقل کنند، روایت، سخن
۲۱ حسنی نیکو، پسندیده
۲۲ حلما دختر صبور، از صفات حضرت زینب
۲۳ حلیا آنچه در چشم خوش میدرخشد
۲۴ حمیده ستوده، پسندیده؛ مادر امام موسی کاظم(ع)
۲۵ حمیرا زن سرخ و سپید، زن سرخ؛ لقبی که پیامبر اسلام (ص) به عایشه داده بود
۲۶ حنانه ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ، ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪﻩ، ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ
۲۷ حنیفا حق، راست
۲۸ حنیفه دختر درست و پاک، دختر راستین، زن ثابت قدم در دین
۲۹ حوریا آنکه چون حور زیباست
۳۰ خدیجه ولادت قبل از موعِد، نام همسر پیامبر اسلام(ص) و مادر حضرت فاطمه(س)
۳۱ دینا اسم خواهر حضرت یوسف، به معنی دین هم هست
۳۲ راحیل نام یک فرشته
۳۳ راضیه پسندیده، خوش، خشنود، از القاب فاطمه زهرا(س)
۳۴ رقیه یکی از چهار دختر پیامبر اسلام (ص)، دختر امام حسین(ع)
۳۵ ریحانه گل خوشبو و معطر (مثل اسم قبل،نام مادر امام رضا،از القاب حضرت زهرا
۳۶ زاكیه نیكو، پاكیزه
۳۷ زاهده مؤنث زاهد
۳۸ زلیخا نام همسر عزیز مصر كه مفتون زیبایی یوسف (ع) شد.
۳۹ زمزم نام چشمه‌ای در نزدیكی كعبه
۴۰ زیتون از اسامی قرآنی و یکی از میوه هایی که در قران به آن سوگند خورده شده
۴۱ زینا نام دختر حضرت نوح
۴۲ ساجده دختر سجده کننده
۴۳ سارا خالص، نام زن حضرت ابراهیم(ع) و مادر اسحاق(ع)
۴۴ ساریه ساریه نام یکی از دختران امام موسی کاظم(ع) بود
۴۵ ساریه ابری که در شب آید؛ نام یکی از دختران امام موسی کاظم(ع)
۴۶ سالومه زوجه زبدی و مادر یعقوب کبیر و یوحنای انجیلی
۴۷ سامیرا سمیرا، زن بزرگوار، نام محلی در نزدیکی مکه،نام عمه شیرین در داستان خسرو و شیرین ترجمه عربی مهین بانو است.
۴۸ سامیه بانوی بلندمرتبه و از القاب حضرت زینب
۴۹ سبا سوره ۳۴ قرآن کریم، شهری در یمن که بلقیس ملکه آنجا بوده، در عبری به معنی انسان
۵۰ ستیا زن با حیا. بانوی بلند مرتبه. نام حضرت معصومه که دختر حضرت موسی ابن جعفر هستند
۵۱ ستیلا نام دختر حضرت موسی کاظم(ع)؛ نام حضرت مریم
۵۲ ستیلا نام دختر امام موسی کاظم و لقب حضرت مریم
۵۳ سکینه آرامش خاطر؛ نام دختر امام حسین(ع)
۵۴ سما آسمان
۵۵ سمیه نام مادر عمار یاسر که از اصحاب پیامبر (ص) بود و اولین زن شهیده در صدر اسلام
۵۶ سنا روشنایی
۵۷ شریفه زن شرافتمند
۵۸ شیما زنی که روی چانه اش خال دارد، زن زیبای عرب، نام دختر حلیمه سعدیه دایه پیامبر(ص)
۵۹ صالحه مؤنث صالح، زنِ صالح
۶۰ صفورا نام همسر حضرت موسی(ع) و دختر حضرت شعیب(ع)
۶۱ طاهره طاهر، زن پاک و مبرا از عیب، لقب فاطمه زهرا (ع) و لقب خدیجه همسر پیامبر (ص)
۶۲ طهورا پاکیزه، پاک کننده، از اسامی قرآنی (شرابا طهورا)
۶۳ طیبه مؤنث طیب، پاک
۶۴ عابده مؤنث عابد، عبادت کننده، پرستنده، آنکه چیز یا کسی را می‌پرستد.
۶۵ عارفه مؤنث عارف، بانوی دانا
۶۶ عارفه زن عالم و عارف
۶۷ عالیه عنوانی احترام آمیز برای زنان، عالی مقام، نام دختر هارون الرشید، به روایتی نام دختر امام علی النقی(ع)
۶۸ عایشه دارای حال نیکو، نام دختر ابوبکر و همسر پیامبر(ص)
۶۹ عذرا دوشیزه، باکره، بکر، لقب مریم(ع) و لقب فاطمه(س)، نام معشوق وامق
۷۰ عسل از اسامی قرآنی، در قرآن دربارش گفته شده:در ان نوعی شفاست.
۷۱ عطیه هدیه عطا شده از طرف خداوند
۷۲ عفاف پرهیزکاری، پاکدامنی اسم زیبای ایرانی
۷۳ عفت پاکدامنی، پرهیزکاری، پارسایی
۷۴ فاتیما فاطیما، نام شهری است در اروپا که حضرت فاطمه در آنجا ظهور کرده است.
۷۵ فاطمه نام دختر پیامبر(ص)، زنی که بچه خود را از شیر گرفته باشد
۷۶ فائزه فایزه، رستگار، نایل
۷۷ فائزه نائل، رستگار، از اسامی قرآنی
۷۸ فائقه پیروز شده
۷۹ فریضه عمل واجب، امر واجب
۸۰ کوثر نیکی بسیار، نام یک سوره قرآن که درباره حضرت زهراست
۸۱ لعیا نام زن حضرت یعقوب
۸۲ لیا خجسته، نام همسر یعقوب (ع)
۸۳ لیلا درازترین و تارترین شب، سرخوشی از می، همسر پیامبر اسلام
۸۴ لئا به سوی خدا، دختری که رو به سوی خدا دارد.
برچسب ها :